KGVKAATSHEUVEL

www.kgvkaatsheuvel.com

Vertrouwenscontactpersoon

 Mijn naam is Janneke Aussems. Nadat ik jaren zelf actief geturnd heb, training heb gegeven en lid ben geweest van de activiteitencommissie, heb ik in februari 2016 de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ van de NOC-NSF afgerond. Na goedkeuring van de ALV, ben ik in juni 2016 aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. 

Als VCP (vertrouwenscontactpersoon) ben ik het eerste aanspreekpunt wanneer jij als lid iemand wilt spreken over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Ik ben onafhankelijk van het bestuur. Als vertrouwenscontactpersoon weet ik je door te verwijzen naar de juiste personen of instanties, ik ben namelijk een soort ‘doorgeefluik’. Als laatste houd ik mezelf op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport en geef ik (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld. Je kunt me benaderen door me aan te spreken in de wandelgangen of een mail te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@kgvkaatsheuvel.com. Bellen/whatsapp kan ook:  +31612309709.