KGVKAATSHEUVEL

www.kgvkaatsheuvel.com

KGV huisregels

Lestijd

Men dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn


Kleding

zie : kleding

tweedehands kleding zie: koopjeshoek


Haarvoorschriften

Tijdens het sporten dient het haar uit het gezicht te zijn.


Bijwonen lessen

Ouders mogen de eerste twee lessen van hun kind in de zaal blijven kijken. Na deze twee lessen is het de bedoeling om niet meer in de zaal te blijven.


Ziekte

Tijdens ziekte is men verplicht de contributie door te betalen. Blijft men langer dan een maand ziek, kan men contact opnemen met de ledenadministratie. Is men een keer verhinderd, dan hoeft dit niet doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Alleen bij langdurige ziekte verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.


Aansprakelijkheid

Ieder lid sport bij KGV op eigen risico. KGV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of beschadigde kleding of andere voorwerpen.


Materiële schade

Materiële schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door leden, wordt op hen verhaald.


Uitschrijvingen

Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit te geschieden voor het begin van het nieuwe kwartaal. Opzeggen dient altijd schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie en mondeling bij de docent(e) te gebeuren. Opzeggingen kunt u e-mailen naar: ledenadministratie@kgvkaatsheuvel.com. U krijgt altijd een bevestiging wanneer uw opzegging is verwerkt, zowel bij schriftelijke opzegging als bij opzegging per e-mail.


Uitval lessen

Door ziekte of doordat de zaal niet beschikbaar is, kunnen er lessen uitvallen. De vraag die dan meestal gesteld wordt is: worden de lessen ingehaald of wordt het in mindering gebracht bij de contributie?

Om deze vraag te beantwoorden moeten wij eerst uitleggen hoe de contributie is opgebouwd. Een jaar heeft 52 weken, door vakanties vallen er gemiddeld per jaar 12 lesweken uit. Ook moeten wij er rekening mee houden dat leiding ziek kan worden. De contributie is daarom gebaseerd op 36 lessen per jaar en als u er meer krijgt is dat een voordeel voor u.  Het inhalen van de lessen zal, als het enigszins mogelijk is, gebeuren. Restitutie van contributie gebeurt alleen, als de lessen langdurig niet doorgaan.